Vriendelijkheid
Schept vreugde; krachtig helende emotie. Waardevol en noodzakelijk voor de kwaliteit van onze samenleving.
Verantwoordelijkheid
Voor anderen, voor jezelf, en voor de aarde.
Zorgvuldigheid
Bewust en zorgvuldig kiezen. Niet de weg van de minste weerstand nemen.
Echtheid
Verbonden zijn met je kern, weten wie je bent.
Bevlogenheid
Werken met hart en ziel.
Gelijkwaardigheid
Ieder mens heeft zijn eigen specifieke talenten. Ieder mens levert zijn unieke bijdrage aan de mensheid.

Welkom!
Een prettig begin, een veilig verblijf,
achter deuren waar,
ik wensen schrijf,
wees welkom,
kom erin.“Er is geen nood aan tempels,
geen nood aan een ingewikkelde filosofie.
Ons eigen brein, ons eigen hart, is onze tempel.
De filosofie is vriendelijkheid.”
- Dalai Lama