Download folder vaccineren
Vaccinatie begeleiding
Vaccineren moet een bewuste keuze zijn. De beslissing wel of niet vaccineren moet niet gebaseerd zijn op angst. Begeleiding hierin en informatie over de mogelijkheden en alternatieven zijn hierbij belangrijk. Homeopathie biedt een veilige en unieke ondersteuning bij het geven van inentingen. Het gaat hierbij om homeopathische verdunningen van het te geven vaccin. Dit wordt vlak voor de inenting en daarna gegeven. Hiermee wordt het risico op bijwerkingen verkleind, zonder dat de werking van de vaccinatie wordt beïnvloed. Er zijn tevens alternatieven voor het standaard vaccinatieprogramma.

Veel ouderen en mensen uit een risicogroep worden jaarlijks ingeënt tegen griep. Ook voor deze mensen kan het heel zinvol zijn om preventieve homeopathische geneesmiddelen te gebruiken ter voorkoming van bijwerkingen.

Zeker voor mensen die verre reizen maken en daarvoor vaccinaties nodig hebben, is het raadzaam gebruik te maken van de homeopathische preventieve middelen. Mochten er al bijwerkingen zijn opgetreden, dan zijn deze ook uitstekend homeopathisch te genezen! Voor een advies kunt u contact opnemen met de praktijk.

Vaccineren kan ook anders
1. Later beginnen met vaccineren. Wacht tot het immuunsysteem beter ontwikkeld is. Liefst pas vanaf twee jaar beginnen te vaccineren en daarbij altijd homeopathisch begeleiding ter voorkoming van complicaties.
2. Geef elke vaccinatie apart. Zo min mogelijk tegelijk.
3. Meer tijd tussen elke vaccinatie. (minstens twee maanden)
4. Vaccineer nooit een ziek kind! Ook niet als het slechts verkouden is.
5. Bekijk of alle vaccins noodzakelijk zijn. Informeer u eerst:
zie hiervoor het boek “Ziekte en vaccins nader bekeken” door NVKP,
en het boek “intenten, niet zonder risico” door Heidy van Beurden en Tinus Smits.
6. Bekijk zorgvuldig de reactie op het vaccin, bij een negatieve reactie, nooit verder gaan met vaccineren.
7. Geef altijd vóóraf het gepotentiëerde vaccin. (vaccinatie begeleiding)
8. Op de site: Nederlandse Vereniging Kritisch Prikken staat ook veel belangrijke informatie om te weten of te bepalen.
Meer

Homeopathische bescherming in plaats van vaccineren
Je kunt er ook voor kiezen je kind op homeopathische manier te beschermen tegen ziekte in plaats van te vaccineren. Deze methode die ontwikkeld en uitgebreid onderzocht is door de Australische arts Dr. Isaak Golden, biedt een veilige ondersteuning zonder bijwerkingen tegen de (kinder)ziekte waartegen gevaccineerd wordt in het rijks vaccinatie programma. Het boek “Vaccination and homoeprophylaxis” door Dr. Isaak Golden geeft veel informatie hierover.
Het beschermingsprogramma kan al starten vanaf de eerste dag van de geboorte, werkt met granules en kent geen bijwerkingen. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de praktijk.

Vaccinaties ontstoren
Tevens kunnen vaccinaties ontstoord worden, hiermee kunnen de complicaties van de vaccinaties worden verholpen, terwijl het nut van de vaccinatie behouden blijft.
Meer

“The best way to predict the future, is to make the most out of ourselves.”
- Abraham Lincoln