Ooracupunctuur
Ooracupunctuur is een westerse manier van acupunctuur waarbij door prikkeling van specifieke punten op het oor, reflexen worden opgewekt. Hierdoor kunnen klachten gunstig beïvloed worden.
De reflexen kunnen worden opgewekt omdat het oor directe koppelingen heeft met de hersenen.
Het basisprincipe: elk lichaamsdeel, elk orgaan, elke functie heeft een overeenkomstige reflexzone in de oorschelp.

Auriculo therapie
De auriculo therapie maakt gebruik van een speciale diagnose techniek. Via de pols is het mogelijk om de gezondheidstoestand van iemand te onderzoeken, afwijkingen te diagnosticeren en te behandelen. Dit gebeurt dan via het oor middels ooracupunctuur, soms (vaak) in combinatie met homeopathische middelen die hier specifiek voor zijn afgestemd.
Grondlegger is de Nederlandse arts Ton van Gelder.

Algemene inzetbaarheid
Ooracupunctuur en auriculotherapie kunnen worden ingezet voor onder andere;
- Slaapstoornissen
- Pijn
- Gewrichtsklachten
- Migraine
- Hormonale stoornissen
Het toepassingsgebied is verder breed en in overleg met de cliënt kan de beste manier van aanpak voor de klachten worden bepaald.