Principe
Grondlegger van de homeopathie is de Duitse arts Hahnemann. Het uitgangspunt is het gelijke met het gelijkende genezen. Het is een geneeswijze met een zeer grote verdunning (potentie) van een stof, die juist de ziekte veroorzaakt had. Je zet de veroorzaker in 'tegen zichzelf'. Naast het uitgangspunt: het gelijke met het gelijke genezen, geldt nog een ander belangrijk principe, namelijk: dat de geneesmiddelen trapsgewijze verdund en geschud moeten zijn. Dit zijn de potenties. Hierin verschilt de homeopathie dus essentieel van de fytotherapie! Fytotherapie werkt met onverdunde geneesmiddelen.
Doel is de levenskracht of het zelfherstellende vermogen te prikkelen en te activeren, zodat daadwerkelijke genezing tot stand komt.

Veilig
Homeopathie is een erg veilige manier om te genezen, benadert het totale plaatje, de gehele mens, in plaats van alleen de kwaal, en versterkt de eigen genezingskracht. Door deze eigenschap kan het bijvoorbeeld heel goed worden toegepast bij kwetsbare mensen, zoals zwangeren en kleine kinderen.

Er bestaan verschillende vormen van homeopathie,
ik gebruik onder andere de hierna omschreven twee.

Inspiring homeopathy
Een methode die ontwikkeld is door Tinus Smits. Hij ontdekte dat verschillende aspecten (levens processen) van mensen zich laten vertalen in verschillende lagen. En dat die lagen per laag behandeld kunnen worden. De inspiring homeopathy gaat uit van bepaalde processen tijdens het leven van de mens, het bekijkt de huidige manier van leven, gewoontes, en kijkt wat het beste bij u past, niet alleen lichamelijk. Stagnatie hierin, betekent ziekte. Met inspiring homeopathy, kun je de stagnatie opheffen, de energie laten stromen, en los je problemen op.

De lagen kunnen worden onderscheiden in twee typen: De incidentele lagen en de universele lagen.
De incidentele lagen worden veroorzaakt door bijvoorbeeld een ongeluk, een vaccinatie, of allopathische medicijnen.
De universele lagen representeren de levens processen waarin mensen op dit moment zitten, zoals bijvoorbeeld gebrek aan zelfvertrouwen of incarnatie problemen. Eerst moet de incidentele laag behandeld worden, voordat de universele zichbaar behandeld kan worden. Dit gaat verder aan lichamelijk genezen, en raakt aan de persoonlijk essentie van iemand.
Tinus Smits ontving hiervoor diverse prijzen, onder andere:
'The Liga Medicorum Homeopathica Internationalis' en 'The National Board of Homeopathic Axaminers (USA)'

Iso therapie
Hierbij wordt de ziekteverwekker omgekeerd toegepast (verdund) waardoor hij geneest. Het middel wordt in oplopende potentie gegeven. Dit noem je een ontstoringskuur. De ziekteverwekker wordt ingezet tegen zichzelf. Vaccinatie ontstoring maakt hier ook van gebruik. Meer Zowel de inspiring homeopathy als de iso therapie vormen een belangrijk onderdeel van de Cease therapie. Meer