Bioresonantie volgens de methode van Paul Schmidt
Onze cellen hebben van nature allemaal een specifieke, (bij de cel behorende ), trillingsfrequentie. De trilingsfrequentie van cellen is hoe vaak per seconde een cel trilt. Bioresoantie bevat het woord resonantie. Resonantie is als twee voorwerpen met hetzelfde trillingsvermogen (frequentie) bij elkaar komen. Het ene voorwerp trilt en laat het andere meetrillen. Dit is te zien bij stemvorken. Twee stemvorken gestemd op dezelfde frequentie, kunnen elkaar doen trillen door slechts een van de stemvorken aan te slaan. Staat deze stemvork dicht genoeg bij de andere dan zal ook de andere stemvork gaan meetrillen. Het meest natuurlijke vorm van bioresoantie is ons zonlicht. Onze huid wordt bruin van zonlicht, niet door de warmte maar door het uv licht dat met een bepaalde frequentie trilt (1500-750Thz). Onze pigment cellen gaan bij exact deze trillings frequentie meetrillen en worden daardoor geactiveerd en maken pigment aan. Ieder lichaamscel heeft een specifieke bij de cel behorende frequentie. Gaat de frequentie afwijken dan is de cel niet meer gezond. Bieden we de juiste trillings frequentie aan, aan de cel, dan zal deze de gezonde frequentie (trilling) weer gaan aannemen en wordt de cel weer optimaal werkend en gezond. Dat betekent dat alleen cellen met een afwijkende trillingsfrequentie kunnen reageren, en we kunnen dus nooit iets verstoren. Dat maakt het tot een zeer veilige methode. Met de bioresonantie apparatuur kan men niet alleen opsporen welke lichaamscellen niet meer goed trillen, (diagnose), maar tevens kunnen we de cellen weer juist doen laten trillen (behandelen).
Voor meer informatie over de achtergronden van bioresoantie volgens Paul Schmidt klik hier:
Meer1 Meer2 Meer3
Hoe gaat het in zijn werk?
Tijdens de behandeling ligt u, volledig aangekleed op de behandeltafel, bovenop de bioresonantie behandeldeken. Via deze deken, die is aangesloten op de resonantie apparatuur, ontvangt u de trillingen voor diagnose of voor behandeling.

Wat merkt u van de behandeling?
Gedurende de behandeling merken de meeste mensen niets of er doen zich kleine gewaarwordingen voor. Sommigen mensen voelen zich slaperig worden en dat is niet vreemd. Bioresonantie doet een beroep op de energie van de cellen. Volledige ontspanning tijdens en na de behandeling is belangrijk! Ook maakt de behandeling dat cellen weer beter gaan werken en dus ook afvalstoffen gaan afvoeren. U zult daarom water te drinken krijgen na afloop van de behandeling en tevens is het van belang dat u na de behandeling voldoende drinkt.

Voor welke klachten kan bioresonantie worden ingezet?
Eigenlijk kan elke klacht worden behandeld met bioresonantie. Klachten kunnen door veel verschillende oorzaken ontstaan, cellen worden door heel veel factoren beïnvloed. Met bioresonantie wordt dus niet alleen de klacht behandeld, maar we sporen op welke factoren specifiek voor de client verstorend werken. Ook dat is van belang om een duurzaam resultaat te krijgen. In combinatie met een bloedonderzoek kunnen we vaak al snel en gericht gaan testen en behandelen met de bioresonantie, maar ook zonder voorafgaand bloedonderzoek levert het mooie resultaten op!

Voor wie is bioresonantie geschikt?
Letterlijk voor iedereen van jong tot oud. Kinderen ervaren het als erg prettig en niet belastend! Bovendien is het een erg veilige methode. Ook naast een reguliere behandeling kan bioresonantie veilig als complemantaire behandeling worden toegepast. Omdat het zo'n veilige methode is, zijn er geen contra-indicaties.

Wat kost de bioresonantie behandeling?
De kosten voor een bioresonantie behandeling vindt u bij werkwijze.
Een uur is meestal voldoende om te testen en (kortdurend) te behandelen.
Bij de volgende behandeling zal worden getest en vergeleken met de vorige keer, en zullen de verstoringen gecontroleerd, en eventueel opnieuw behandeld worden. De behandeling kan dan langduriger worden ingezet, maar veel hangt af van de oorzaak van de klacht en conditie van de client.